پایه نهم

رشته ریاضی
رشته تجربی
رشته انسانی
رشته فتوگرافیک
رشته انیمیشن
ارائه سبک زندگی توحیدی و پایبندی به نظام جمهوری اسلامی، در محیطی مملو از نشاط و شکوفایی زیر سایه همدلی و همراهی