رشته ی فتوگرافیک

رشته فتوگرافیک

رشته عکس گرافیک یا فتوگرافیک که حاصل ادغام دو رشته عکاسی و گرافیک است و یکی از رشته‌های هنرستان و زیر مجموعه گروه هنر در شاخه فنی‌و‌حرفه‌ای است. مسیر تحصیلی در این رشته با شرکت در کنکور سراسری هنر، یا در کنکور کاردانی برای ورود به دانشکده‌های فنی‌و‌حرفه‌ای و یا در رشته عکاسی در دانشگاه‌های علمی و کاربردی میسر می‌شود. هنرستان فضه علاوه بر رشته فتوگرافیک با اختصاص دادن زمان بیشتری بر روی دروس تخصصی رشته گرافیک، سعی دارد تاهنرجویان متقاضی در این رشته با مهارت و اشراف بیشتری بر رشته گرافیک و فتوگرافیک وارد بازار کار شوند.

, , , , , , , ,
اشتراک گذاری:
ارائه سبک زندگی توحیدی و پایبندی به نظام جمهوری اسلامی، در محیطی مملو از نشاط و شکوفایی زیر سایه همدلی و همراهی