مجتمع فضه بر آنست تا  :

دانش‌آموزانی خردمند بر مبنای فطرت پرورش دهد که قادرند با استفاده از لطافت هنر اصیل و قدسی، جلوه‌های زیبایی حقیقی هستی را نشان دهند. این مجتمع با کادری متخصص و متعهد، دارای روحیۀ کار تیمی و مصمم در پژوهش و ارتقا پذیری؛ در نظر دارد توانمندی‌ها و نیازهای دانش‌آموزان را بشناسد و بسترهایی مناسب فراهم آورد تا دانش‌آموزان، اولیا و کادر را گام‌به‌گام در اجرا و تحقق سبک زندگی توحیدی همراهی کند.
در حال بارگذاری پخش کننده...
در حال بارگذاری پخش کننده...

خط مشی‌ها در فضه

♦ شناخت استعدادهای فطری و فردی دانش آموزان و بسترسازی برای شکوفایی آن‌ها؛
♦ آموزش و تقویت روحیۀ خلاقیت، پشتکار و کار گروهی؛
♦ توانمند کردن دانش‌آموزان در همه زمینه‌های زندگی و سبک زندگی توحیدی؛
♦ ایجاد انگیزه و نشاط در پرتو سلامت جسمی و روانی، از طریق فعالیت‌های نگرشی و مهارتی؛
♦ قانونمندی در محیطی پویا و بانشاط؛
♦ بسترسازی به‌منظور خودشناسی و عمیق‌اندیشی و یافتن کاربرد آن‌ها در مصادیق روزمرۀ زندگی؛
معرفی رشته ها

آخرین خبرها

شعبات ما در سراسر کشور

ارائه سبک زندگی توحیدی و پایبندی به نظام جمهوری اسلامی، در محیطی مملو از نشاط و شکوفایی زیر سایه همدلی و همراهی