طراحی وب سایت هنرستان

در بهار سال ۱۴۰۰ وب سایت هنرستان فضّه طراحی و پیاده سازی گردید. محتویات و مطالب این وب سایت با همکاری و مشارکت واحد IT هنرستان فضّه تهیه گردید.از این پس شما عزیزان می توانید؛ تمامی اخبار و رویدادهای هنرستان فضّه را از طریق وبسایت مشاهده و پیگیری نمائید.

در بهار سال ۱۴۰۰ وب سایت هنرستان فضّه طراحی و پیاده سازی گردید. محتویات و مطالب این وب سایت با همکاری و مشارکت واحد IT هنرستان فضّه تهیه گردید. از این پس شما عزیزان می توانید؛ تمامی اخبار و رویدادهای هنرستان فضّه را از طریق وبسایت مشاهده و پیگیری نمائید.

اشتراک گذاری:
ارائه سبک زندگی توحیدی و پایبندی به نظام جمهوری اسلامی، در محیطی مملو از نشاط و شکوفایی زیر سایه همدلی و همراهی