دبیرستان

رشته ریاضی
رشته تجربی
رشته انسانی
ارائه سبک زندگی توحیدی و پایبندی به نظام جمهوری اسلامی، در محیطی مملو از نشاط و شکوفایی زیر سایه همدلی و همراهی